Lời Phật Dạy: Khám Phá Triết Lý Thấm Sâu Vào Tâm Hồn | Trailer

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT - 21/07/2023

Mỗi tập của chương trình “Lời Phật Dạy” chứa đựng xúc tính và trung thành nhất những lời dạy, những giáo lý căn bản – nguyên thủy của Đức Phật để từ đó mỗi chúng ta có cách sống và ứng xử đúng như giáo lý của Người. Chương trình phát sóng lúc 20h55 thứ 4, 6 hằng tuần trên Truyền hình Bchannel – BTV9.