Khi lòng tham trỗi dậy thì đau khổ sẽ đến | Lời Phật dạy

Lời Phật Dạy - 16/08/2022

Điều giác ngộ thứ hai trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói về nguồn gốc của sự đau khổ là do lòng tham, càng mong cầu nhiều sẽ càng đau khổ nhiều. 

Nếu tâm còn dục vọng, tham đắm của cải, vật chất tất nhiên còn toan tính. Hễ còn toan tính là có mưu đồ sự nghiệp. Hễ tạo sự nghiệp là nếu không gây khổ cho người thì cũng gây khổ cho loài vật nên phải biết ham muốn là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Người ít tham cầu thì ít khốn khổ hơn, được thanh thản, thoải mái. Sống đơn giản, có nhiều thì chia bớt cho người yếu, không tìm cầu, không tạo nghiệp. 

Cùng lắng nghe Lời Phật dạy để tìm ra chân lý cho cuộc sống này.