Cách chuyển hóa từ nghiệp xấu thành nghiệp tốt | Lời Phật dạy

Lời Phật Dạy - 16/08/2022

 Đức Phật dạy rằng: “Thế gian là vô thường, cõi đời mà chúng ta đang sống đây không có gì là chắc chắn bởi có đó rồi mất đó. Vạn pháp luôn luôn đổi thay, chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi”.

Con người ai cũng muốn sống tự do, an yên nhưng để biến điều đó thành hiện thực thì cần thực hành ứng dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống hằng ngày qua từng lời ăn tiếng nói, hành vi và suy nghĩ. 

Cùng lắng nghe Lời Phật dạy để tìm ra chân lý cho cuộc sống này.