Suy tôn Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng ngôi vị Pháp chủ GHPGVN

Đại Hội Phật Giáo - 29/11/2022

Sáng nay ngày 29/11, trong phiên làm việc thứ 4 của Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ IX, đã hành nghi thức suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Đức Pháp chủ GHPGVN bằng một nghi thức đặc biệt. 

Sau phiên làm việc thứ nhất của HĐCM nhiệm kỳ 2022-2027, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh GHPGVN được toàn thể Chư tôn Giáo phẩm đồng đề cử vào ngôi vị Pháp chủ GHPGVN.

Lễ cung rước Đức Pháp chủ GHPGVN

Sau khi lắng nghe Đức Pháp chủ ban đạo từ nhắc nhở về sự tu học, giữ gìn giới luận và dấn thân phụng sự đạo pháp, dân tộc đến toàn thể Chư Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước. 

Dịp này, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS dâng ấn lên Đức Pháp chủ; HT. Thích Thanh Nhiễu dâng cà-sa. Cuối khóa lễ suy tôn, toàn thể hội trường xướng tụng Tứ hoằng thệ nguyện, cầu cho Phật pháp được hưng long, đất nước được phát triển. 
Trước đó, Đại hội đã suy cử bổ sung 112 Trưởng lão làm thành viên HĐCM. Và trong phiên họp đầu tiên, HĐCM khóa IX đã suy tôn Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng lên ngôi vị Đức Pháp chủ GHPGVN.

Ấn phong Giáo chủ

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng được suy tôn Đức Pháp chủ GHPGVN

Đón xem Truyền hình An Viên để cập nhật những thông tin Phật giáo nhanh nhất. 

Tiếp theo