Bế mạc Đại hội Đại biểu Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Đại Hội Phật Giáo - 29/11/2022

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần Đoàn kết - Kỷ cương - Hợp tác - Phát triển, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã cử hành phiên bế mạc vào trưa ngày hôm nay 29/11 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội.

Hiện diện tại phiên bế mạc có Chư tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, 1.091 Đại biểu đại diện cho Tăng Ni, Phật tử cả nước. Ngoài ra còn có ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng quý lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành trung ương, lãnh đạo Ban Tôn giáo 63 tỉnh thành. 

Chư tôn giáo phẩm

Chư tôn Giáo phẩm HĐCM và HĐTS GHPGVN

Tại đây, toàn thể đại biểu đã lắng nghe và biểu quyết thông qua Nghị quyết 12 điểm của Đại hội, trong đó nhất trí thông qua những nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, chương trình hoạt động Phật sự khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã nêu trong Báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự được trình trước Đại hội; nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ gồm 12 mục tiêu và giải pháp thực hiện thành công chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 - 2027) được trình trước Đại hội.

TT.Thích Đức Thiện đọc Nghị quyết Đại hội

TT.Thích Đức Thiện đọc Nghị quyết Đại hội 

Đồng thời, Nghị quyết Đại hội kêu gọi toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động Phật sự ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng mạnh mẽ các chương trình hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng nền văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc. Đưa kết quả của bốn đề án văn hóa Phật giáo vào thực tiễn xây dựng hệ giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam.

HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu bế mạc Đại hội

HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu tại phiên bế mạc, HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN khẳng định Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. 

“Trong những năm tới, GHPGVN cần thực hiện thành công mục tiêu, chương trình tổng quát mà Đại hội đã đề ra, phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn kỷ cương, giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế.”, Hòa thượng cho biết. 

Toàn cảnh Đại hội

Chư tôn Giáo phẩm tham gia Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX

HT.Thích Thanh Nhiễu cũng đề nghị ngay sau thành công của Đại hội, tất cả các ban, viện Trung ương, các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương cần phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về kết quả thành công của Đại hội; nghiên cứu, phổ biến nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức để xây dựng và triển khai chương trình hoạt động Phật sự của mình để Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào thực tiễn. 

 

Tiếp theo