Chư tôn Giáo phẩm cầu nguyện tại chùa Quán Sứ - trụ sở TƯ GHPGVN

Đại Hội Phật Giáo - 28/11/2022

Sáng ngày 28/11, Chư tôn Giáo phẩm cử hành lễ cầu nguyện tại Chính điện chùa Quán Sứ trước khi vào phiên họp chính thức của Đại hội IX - GHPGVN.

Nghi Lễ cầu nguyện do Đức Quyền Pháp chủ - Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng và Hòa thượng Chủ tịch HĐTS HT.Thích Thiện Nhơn chủ trì. Với thành phần dự lễ là Lãnh đạo Ban Thường trực HĐCM, Lãnh đạo Ban Thường trực HĐTS, nghi lễ đã diễn ra trong 10 phút.

Cầu nguyện tại chùa Quán Sứ

Chư tôn Giáo phẩm HĐCM và HĐTS thắp hương tại chùa Quán Sứ

Sau buổi lễ, Ban kinh sư cung rước Chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Ban Thường trực HĐCM từ Chùa Quán Sứ đến Hội trường Đại hội để đón tiếp các Đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tham dự buổi khai mạc Đại hội. 

Loạt ảnh được Truyền hình An Viên ghi nhận:

Cung nghinh

Cung nghinh chư tôn đức

Cung nghinh chư tôn đức

Cung nghinh chư tôn đức

Cung nghinh Chư tôn đức

Chùm ảnh cung nghinh

Chùm ảnh cung nghinh

Chùm ảnh cung nghinh

Chùm ảnh cung nghinh

Chùm ảnh cung nghinh

Chùm ảnh cung nghinh

Mọi thông tin sẽ được Truyền hình An Viên cập nhập liên tục đến Quý đọc giả!

 

Tiếp theo