Đại hội IX biểu quyết thông qua bản tu chỉnh Hiến chương Giáo hội

Đại Hội Phật Giáo - 28/11/2022

Trong cuối phiên làm việc chiều nay 28/11, Đại hội IX - GHPGVN đã chính thức biểu quyết thông qua bản tu chỉnh Hiến chương GHPGVN. Theo đó, Hiến chương sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước chấp thuận. 

Báo cáo tại Đại hội, TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký HĐTS, Trưởng Ban nội dung Đại hội IX cho biết: “Việc lần tu chỉnh lần này để Hiến chương thực sự phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động Phật sự cũng như sự phát triển của Giáo hội trước điều kiện mới. 

TT.Thích Đức Thiện phát biểu tu chỉnh hiến chương

TT.Thích Đức Thiện báo cáo việc tu chỉnh Hiến chương

Trước đó, Bản dự thảo tu chỉnh Hiến chương đã được gửi đến các ban viện trung ương 63 tỉnh thành và thông tin đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử cả nước góp ý. “Tất cả ý kiến gửi về ban soạn thảo đã được tiếp thu và bổ sung phù hợp. Vì thế, đây chính là lần tu chỉnh Hiến chương chỉnh chu và hoàn thiện nhất.”, TT.Thích Đức Thiện khẳng định. 

Toàn cảnh đại hội

Toàn cảnh phiên họp cuối ngày 28/11 GHPGVN

Cũng theo báo cáo, đáng chú ý Hiến chương tu chỉnh quy định GHPGVN có 4 cấp (bổ sung cấp cơ sở là Ban quản trị tự viện) và dành riêng một chương mới quy định về nội dung này. 

Kết quả, dự thảo tu chỉnh Hiến chương đã được toàn thể Đại hội thông qua, gồm 14 chương và 86 điều, nhiều hơn Hiến chương GHPGVN.

 

Tiếp theo