Thượng tọa Thích Thọ Lạc lý giải sợi dây vô hình gắn kết Phật giáo và thiên nhiên

Dưới Bóng Bồ Đề - 14/09/2022

Khi Đức Phật mới thành Phật thì làm gì đã có chùa chiền, các đệ tử của Người khi đó lấy cây làm chùa, làm nhà, mọi sinh hoạt, tu tập đều gắn liền với thiên nhiên. Có thể nói, thiên nhiên chính là ngôi nhà của Đức Phật và sự sống của Đức Phật cũng chính là nhờ vào thiên nhiên. Luôn có một sợi dây vô hình gắn kết đạo Phật và thiên nhiên. 

Vì thế, theo quan niệm của Phật giáo thì con người và thế giới thiên nhiên là cộng tồn. Thiên nhiên tồn tại thì sự sống của con người tồn tại. Con người ta lớn lên nhờ sự sưởi ấm của mặt trời, nhờ ánh sáng của mặt trăng, được hít thở bầu không khí trong lành và nguồn nước mát rượi. 

Để hiểu thêm về mối quan hệ khăng khít này, cùng gặp gỡ Thượng tọa Thích Thọ Lạc và lắng nghe những chia sẻ của thầy.