Quan niệm "Chùa là nhà" của đồng bào dân tộc Khmer | Dưới Bóng Bồ Đề

Dưới Bóng Bồ Đề - 20/08/2022

Có thể nói, hầu hết đồng bào Khmer đều theo đạo Phật. Vì thế mà hình ảnh ngôi chùa đã trở nên rất thiêng liêng trong tâm thức mỗi người dân tộc Khmer Nam Bộ.

Trong mỗi giai đoạn trong đường đời của người Khmer đều gắn với ngôi chùa, họ đến chùa không chỉ để sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng mà còn là nơi để học tập văn hóa, đạo đức và những truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.

Đến với chủ đề "Chùa là nhà" cùng gặp gỡ Thượng tọa Lý Hùng (Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer) để hiểu rõ hơn về dân tộc Khmer cũng như quan niệm trên.