Mạt Pháp là gì? Thượng tọa Thích Tiến Đạt lý giải về thời kỳ Mạt Pháp | Dưới Bóng Bồ Đề

Dưới Bóng Bồ Đề - 20/08/2022

Một thời kỳ được cho là Phật giáo bị xuyên tạc, Đạo Phật không còn nguyên chất, bị pha tạp. Và nguyên nhân xuất hiện Thời Kỳ Mạt Pháp là do đâu? Và tại sao trong thời kỳ này xã hội lại bất an, chiến tranh và dịch bệnh liên tiếp xảy ra? Cùng Truyền hình An viên tìm hiểu ngay về thời kỳ này!