Lễ Hằng Thuận - Đám cưới theo nghi thức nhà Phật | Dưới Bóng Bồ Đề

Dưới Bóng Bồ Đề - 17/09/2022

Mượn một câu thời xưa "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" để thấy rằng gia đình hạnh phúc chính là nền tảng để xã hội phát triển. Gia đình có đầm ấm thì những mầm non tương lai của đất nước mới có điều kiện để phát triển một cách tốt nhất.

Và cái cốt lõi, nền tảng trong 4 chữ “gia đình hạnh phúc” chính là “thuận vợ thuận chồng”. Bởi vậy, lễ Hằng Thuận đã ra đời như một nhu cầu tâm linh tất yếu của xã hội. Đến với lễ Hằng Thuận, các cặp vợ chồng sẽ nhận được lời chúc từ các Tăng Ni, Phật tử, đồng thời cũng lắng nghe những bài giảng pháp để hiểu rõ hơn về luật nhân quả, duyên nợ từ đó thêm trân trọng, gắn bó với nhau hơn.

Để hiểu thêm về lễ Hằng Thuận này, cùng đón xem Dưới Bóng Bồ Đề và lắng nghe những chia sẻ của Thượng tọa Thích Thiện Hạnh