Chia sẻ về “câu chuyện từ thiện” cùng Thượng tọa Thích Thọ Lạc | Dưới Bóng Bồ Đề

Dưới Bóng Bồ Đề - 20/08/2022

Từ thiện là hành động tương thân tương ái đã trở thành truyền thống quý báu được truyền thừa từ ngàn đời của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, cứ mỗi khi đất nước gặp khó khăn, người dân lại tề tựu lại, chung tay, chung sức, người ít, người nhiều giúp đỡ.

Tuy nhiên, chuyện từ thiện ngày nay lại muôn hình vạn trạng. Câu chuyện giữa từ thiện và "cách cho": Khi lòng tốt không đặt đúng chỗ cũng sẽ gây nên sự tổn thương cho người khác. Làm từ thiện cũng là một nghệ thuật, phải biết cách cho, cho thế nào là đúng. 

Đến với chương trình Dưới Bóng Bồ Đề, cùng gặp gỡ Thượng tọa Thích Thọ Lạc và lắng nghe những chia sẻ của thầy về "câu chuyện từ thiện" trên.