HLV Lê Công - Dành trọn cuộc đời cho KARATE

Tạp Chí Võ Thuật - 28/06/2022

HLV Lê Công - Dành trọn cuộc đời cho KARATE - Tạp chí võ thuật số 68