CLB Wushu Đông Anh nơi đào tạo nhiều tài năng cho Võ thuật Thủ Đô

Tạp Chí Võ Thuật - 05/07/2022

CLB Wushu Đông Anh nơi đào tạo nhiều tài năng cho Võ thuật Thủ Đô - Tạp chí võ thuật số 71