HLV Kim Kil Tae - Người Truyền Lửa cho Đội tuyển Taekwondo Việt Nam

Tạp Chí Võ Thuật - 16/07/2022

HLV Kim Kil Tae - Người Truyền Lửa cho Đội tuyển Taekwondo Việt Nam - Tạp chí võ thuật số 73