CLB Nam Hồng Sơn: Nơi thiếu nhi và cụ già cũng có thể cùng nhau luyện võ

Tạp Chí Võ Thuật - 01/08/2022

CLB Nam Hồng Sơn: Nơi thiếu nhi và cụ già cũng có thể cùng nhau - Tạp chí võ thuật số 75