Hayashi Hideki - Kiếm pháp giống như hơi thở, tôi không thể ngừng tập luyện mỗi ngày

Tạp Chí Võ Thuật - 18/06/2022

Hayashi Hideki - Kiếm pháp giống như hơi thở, tôi không thể ngừng tập luyện mỗi ngày - Tạp chí võ thuật số 64

Sống và làm việc ở Việt Nam được 2 năm, ông Hayashi Hideki gần 60 tuổi là một giáo viên dạy tiếng Nhật nhưng hàng ngày vẫn chăm chỉ luyện tập với bộ môn kiếm pháp mà ông đã theo đuổi suốt 15 năm qua.