Vị tăng trẻ hết lòng vì người khó khăn

Thấm nhuần tinh thần phụng sự nhân sinh, thời gian qua, đại đức Thích Pháp Trí - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, trụ trì chùa Thập Phương kết hợp cùng các mạnh thường quân đóng góp tích cực cho công tác từ thiện, an sinh xã hội, qua đó góp phần chăm lo đời sống người dân ngày càng ổn định.