Bản tin An Viên 24H ngày 21.03.2023

[21.03.2023] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:
▸Ban Phật giáo quốc tế TW và Ban kinh tế tài chính TW ra mắt nhân sự nk.2022-2027.
▸Báo cáo kết quả lấy ý kiến dự thảo luật đất đai (sửa đổi).
▸Yên Bái: Triển khai Phật sự trọng tâm thời gian tới.

Bản tin An Viên 24H ngày 20.03.2023

[20.03.2023] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:
▸Hà Nội: 147 Tăng Ni đăng đàn thọ giới.
▸TP.HCM: Tưởng niệm 9 năm viên tịch cố Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh.
▸Điện Biên: Bí thư tỉnh uỷ dâng hương tại chùa Linh Quang.

Bản tin An Viên 24H ngày 18.03.2023

[18.03.2023] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:
▸TP.HCM: Ra mắt nhân sự Ban Nghi lễ TWGH.
▸Đức Pháp chủ và HĐCM tưởng niệm cố Đại lão Hoà thượng HT Thích Trí Tịnh.
▸TP.HCM: Ban Tôn giáo CP lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai.

Bản tin An Viên 24H ngày 17.03.2023

[17.03.2023] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:
▸TP.HCM: Ra mắt nhân sự Ban hướng dẫn Phật tử TWGH.
▸Hội đồng tư vấn - Cánh tay nối dài của MTTQ Việt Nam.
▸Sẵn sàng lễ hội Phật giáo mùa hoa ban tại Điện Biên.

Bản tin An Viên 24H ngày 16.03.2023

[16.03.2023] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:
▸TP.HCM: Nhân sự Ban TTXH TWGH nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt.
▸Hà Nội: Giới tử vân tập về đại giới đàn - PL.2567.
▸Chùa Việt tại Lào tri ân các anh hùng liệt sĩ.