Trung ương GHPGVN ra Thông bạch về Đại lễ Vu Lan Báo hiếu PL.2566 (2022)

ĐÁNG CHÚ Ý - 29/07/2022
video

Ngày 28/7/2022, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra Thông bạch số 317/TB - HĐTS gửi đến toàn thể Ban, Viện, Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành phố cùng các Tăng Ni, Phật tử các chùa chiền, cơ sở tự viện về quy định tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo hiếu PL.2566 (2022).

Xem thông tin chi tiết về thông bạch dưới đây:

Thông bạch về Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2022

Thông bạch về Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2022

Để xem thêm thông tin chi tiết về các chương trình chào đón Đại lễ Vu Lan Báo hiếu 2022, theo dõi fanpage Truyền hình An Viên cùng website anvientv.com.vn.