Sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ và nguồn gốc ra đời ngày Vu Lan báo hiếu

ĐÁNG CHÚ Ý - 24/05/2023
video
Hiện tại, Truyền hình Bchannel – BTV9 có Website chính thức ở địa chỉ: bchannel.vn với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, cập nhật đầy đủ thông tin về các chương trình phát sóng trên truyền hình.

 

Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong những đệ tử xuất chúng của Đức Phật Thích Ca. Ngài có hình dáng cao lớn, khuôn mặt chữ điền với tai dài, tính tình cứng rắn, lạc quan, không chịu khuất phục trước những việc làm trái với chính nghĩa. 

Nhắc tới Mục Kiền Liên Bồ tát, chúng ta sẽ nhớ ngay tới sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ. Câu chuyện bắt đầu từ bà Thanh Đề (mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên) lúc còn sống là người xa hoa, lãng phí. Mỗi bữa ăn thường sẽ nấu rất nhiều và để vương vãi trên khắp mặt đất. Không những vậy, bà cũng là người không tin vào Tam Bảo, không nghe theo Phật pháp. Vì thế mà sau khi mất, bà bị đày xuống địa ngục, chịu nhiều đau khổ, dày vò.

Sau khi Mục Kiền Liên Bồ tát chứng quả vị La Hán đắc được lục thông, ngài liên đi tìm mẹ khắp các cõi. Ngài tìm mãi thì thấy mẹ đang ở nơi địa ngục, chịu nhiều thống khổ đến cơm cũng không có để ăn. Xót thương tình cảnh của mẹ, Ngài đã mang đến một bát cơm cho mẹ.

Bà Thanh Đề lúc còn sống, tâm quá nặng nề, cho tận đến khi bị đày xuống địa ngục cũng không thoát khỏi lòng tham. Bà một tay đỡ bát, một tay che bát cơm lại rồi đến chỗ không có ngạ quỷ để ăn. Nhưng vì nghiệp quá nặng nên khi cơm đến miệng bỗng hóa thành lửa đỏ. 

Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi địa ngục

Không nỡ nhìn cảnh mẹ mình phải chịu khổ cực, Ngài đã cầu cứu tới Đức Phật. Ngài nói rằng: “Mẹ ông phỉ báng Tam bảo, tội nghiệp quá nặng không thể chỉ dựa vào sức của ông mà cứu được. Muốn cứu thì vào ngày Rằm tháng Bảy, là lúc mà chư Phật hoan hỷ, hãy thiết lễ Vu Lan Bồn. Trước tiên, ông hãy cúng mười phương Tăng, khi mười phương Tăng chưa thọ dụng những thức ăn này thì ông chưa dùng được. Ông phải cúng Phật, Pháp và Tăng sau mới có thể thọ dụng những vật phẩm dâng cúng. Vào ngày này, ông thiết trai cúng dường Tam Bảo thì mẹ của ông sẽ lìa khổ được vui”.

Nghe theo lời Đức Phật dạy mà mẹ của Đức Mục Kiền Liên đã thoát khỏi kiếp địa ngục. Mục Kiền Liên cảm kích vô cùng, từ đó khuyến khích chúng sinh nơi nhân gian hằng năm tổ chức lễ cúng Vu Lan vào Rằm tháng Bảy và tụng kinh Vu Lan Bồn để báo hiếu tới cha mẹ.

Vu Lan ngày lễ tuyệt đẹp để con nhớ ơn cha mẹ.

Vu Lan ngày lễ tuyệt đẹp để con nhớ ơn cha mẹ 

Từ sự tích trên mà hình ảnh Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ đã trở thành hình tượng tuyệt đẹp của Phật giáo. Và ngày Vu Lan báo hiếu vào ngày Rằm tháng Bảy cũng từ đó mà ra đời.

Vu Lan như một lời nhắc nhở đến những người con hãy yêu thương, trân trọng tới ba mẹ mình nhiều hơn. Còn với những ai không may đã mất đi cha mẹ thì đây cũng chính là dịp để mọi người cùng tưởng nhớ, làm việc thiện và đi lên chùa cầu siêu cho cha mẹ.

XIN THƯỜNG NIỆM "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT"