Bản tin Focus ngày 04.06: Sáng tạo bảo vệ môi trường - Ý tưởng nhỏ, lợi ích lớn

TIÊU ĐIỂM - 06/06/2022

Ngày 05/06 là ngày Môi trường thế giới, năm nay với chủ đề "Chỉ một Trái Đất" nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên. Xuyên suốt những năm qua, chung tay với cộng đồng bảo vệ môi trường xanh còn có sự góp sức không nhỏ của các chư Tăng Ni, Phật tử trên cả nước.