Bản tin An Viên 24h ngày 04.01.2022

[04.01.2022] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:

▸Hà Nội: Quốc hội khai mạc kì họp bất thường lần thứ nhất.

▸Ban Văn hóa TWGH tổng kết Phật sự năm 2021.

▸Nam Định: Ngôi chùa hơn 30 năm cưu mang trẻ em khó khăn.