Bản tin An Viên 24h ngày 03.01.2022

[03.01.2022] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:

▸Bình Dương: Trọng thể tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

▸Thái Bình: Mang yêu thương tới bệnh nhân phong.

▸Cà Mau: Túi thuốc an sinh sẻ chia nơi đất mũi.