Bản tin An Viên 24h ngày 01.01.2022

[01.01.2022] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:

▸Mục tiêu lớn của Phật giáo cả nước năm 2022.

▸Trao yêu thương đến người vô gia cư ngày đầu năm.

▸Thiền Trà ngày đầu năm mới.