Bản tin An Viên 24H 25.05.2023

Bản tin An Viên 24H ngày 25.05.2023 có những thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN chúc mừng Phật đản tại Hà Nội; Công an TP chúc mừng Phật đản chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội tại TP.HCM; Hoà niềm vui chung Phật đản.

  1. Hà Nội: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN chúc mừng Phật đản.
  2. TP.HCM: Công an TP chúc mừng Phật đản chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội
  3. TP.HCM: Học viện Phật giáo thảo luận về công tác đào tạo.
  4. Giai điệu yêu thương trong mùa khánh đản.
  5. Hoa từ bi dâng Phật.
  6. Phật đản - Mùa kết nối và xây dựng niềm tin.