5 Bài khấn đi Chùa ngắn gọn, cầu bình an, may mắn hay nhất

Đi chùa nhân ngày Rằm, mùng 1 hoặc đầu năm, cuối năm đều là những phong tục của người Việt từ thời xa xưa nhằm cầu bình an, may mắn, thuận lợi cho gia đình, người thân, bạn bè. Bài viết dưới đây gửi đến quý đọc giả 5 bài khấn đi chùa ngắn gọn, dễ nhớ dành cho các quý phật tử. 

XIN THƯỜNG NIỆM "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT"

I. Trước khi khấn lễ tại chùa nên làm gì? 

Đi lễ chùa là nơi bạn thể hiện lòng thành kính nhất tâm với Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng các chư vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn,.. với mong muốn cầu bình an, sức khỏe, tài lộc cho cho bản thân và gia đình. Việc khấn lễ tại chùa không chỉ đơn giản là bạn thắp nén hương, dâng hoa hay khấn vái. Để không “phải tội” với bề trên, bạn hãy có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng để chuyến đi chùa cầu an được diễn ra tốt đẹp, hanh thông nhất. 

  1. Bạn sắp lễ và thắp hương tại bàn thờ Đức Ông. 
  2. Sau đó bạn đặt lễ lên chính điện, thắp nén hương và đổ ba hồi chuông để khấn lễ các Chư Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát. 
  3. Tiếp tục sắp lễ 3 đến 5 nén hương tại các ban khác với tấm lòng thành tâm. 
  4. Sau đó bạn làm lễ tại nhà thờ Tổ Tức, nhà thờ Hậu. 
  5. Cuối cùng bạn thăm hỏi các vị sư trong chùa rồi ra về.

bài khấn đi chùa ngắn gọn
Chuẩn bị lễ trước khi đi chùa

Bài khấn đi chùa ngắn gọn dưới đây sẽ là “hành trang” để cho bạn chuẩn bị trước khi đi vào chùa để hành lễ. Bài khấn có thứ tự và câu văn khấn chuẩn chỉ sẽ giúp cho các phật tử không gặp khó khăn trong quá trình lễ bái.

II. Bài khấn đi chùa ngắn gọn cầu bình an, may mắn, tài lộc dễ nhớ nhất 

Bài khấn đi chùa ngắn gọn luôn là chủ đề được các Phật tử vô cùng quan tâm. Dưới đây là 5 bài lễ cúng đền chùa dành cho các ngày lễ quan trọng trong năm: đầu năm, cuối năm, ngày Rằm, mùng Một.

1. Văn khấn lễ Phật

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày........ tháng........ năm Nhâm Dần

Tín chủ con là .....................

Ngụ tại...........................

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa ........ dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan âm Đại sỹ, và Thánh hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc.

Ngày nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, không làm điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, Quan âm Đại sỹ chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an quy làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đảo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng mà cứu độ cho các bậc Tôn trưởng Cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Tâm nguyện lòng thành kính bái thỉnh cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

văn khấn đi chùa
Thành tâm trong những lời cầu khấn để nguyện vọng được đáp ứng

2. Văn khấn đi chùa cầu bình an ở ban Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm .....

Tín chủ con là...........

Ngụ tại:.................

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ............................ (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an...).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Xem thêm: 9 Bài văn khấn đi chùa ngắn gọn cầu bình an và may mắn 2024

văn khấn khi đi chùa
Văn khấn cầu tài lộc, bình an ở ban Tam Bảo

3. Bài khấn đi chùa ngắn gọn tại ban Quan thế âm bồ tát

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm…..

Tín chủ (chúng) con là: …………………

Ngụ tại: ……………………………

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới Toà sen hồng.

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần). 

văn khấn đi lễ chùa
Khấn Quan Thế Âm Bồ Tát

4. Bài văn khấn Đức Ông - Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm .....

Tín chủ con là...........................

Ngụ tại:...............

Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm "hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài"), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.

Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy). 

văn khấn đi chùa cầu bình an
Văn khấn Đức Ông - Đức Chúa Ông

5. Văn khấn Đức Thánh Hiền (Đức A-nan-đà Tôn Giả)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm .....

Tín chủ con là.................

Ngụ tại:.................

Chúng con thành tâm tiến dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.

Cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy).

Trên đây là 5 bài khấn đi chùa ngắn gọn dễ nhớ dành cho các phật tử. Hãy theo dõi trang anvientv.com.vn để xem thêm nhiều bài văn khấn cầu tài lộc, tình duyên, bình an. 

Để cập nhật những thông tin Phật giáo nhanh và chính xác nhất, theo dõi Truyền hình An Viên trên các nền tảng FacebookWebsiteYoutube.

XIN THƯỜNG NIỆM "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT"