Xôi Hoàng Phố, Nộm Từ Bi - chùa Quán Sứ | Cơm chay cửa thiền số 1 - Mùa 2

Cơm Chay Cửa Thiền - 21/12/2021

Xôi Hoàng Phố, Nộm Từ Bi - chùa Quán Sứ | Cơm chay cửa thiền số 1 - Mùa 2