Người mẹ ba miền - Vũ Đoàn Bamboo - Chùa Ba Vàng

Vu Lan 3 Miền - 21/01/2022

Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn.

Sáng tác: Chùa Ba Vàng

Biểu diễn: Vũ Đoàn Bamboo

Tiếp theo