Hiểu đúng về Tiểu hiếu - Trung hiếu - Đại hiếu mà không phải ai cũng biết | Vu Lan 2022

Vu Lan 3 Miền - 23/08/2022

Theo kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật có dạy rằng trên đời có 2 hạng người cao quý như hoa ưu đàm 1000 năm mới nở một lần. Đó là người biết làm ơn và người biết báo ơn.

Về báo ơn thì ơn cha mẹ là nặng nhất, dù ta có như thế nào cũng không trả được ơn của cha mẹ. Nói về hiếu nghĩa, theo Phật giáo chia làm 3 cấp độ: Tiểu hiếu, Trung hiếu và Đại hiếu.

Có rất nhiều Phật tử thắc mắc liệu cung cấp đầy đủ tiền bạc, vật chất cho cha mẹ đã là Đại hiếu chưa? Hãy lắng nghe bài giảng của Thượng tọa Thích Minh Quang để nhìn nhận rõ chữ Hiếu dưới góc nhìn của Phật giáo.

 

Tiếp theo