Hướng dẫn mở tài khoản An - Nhất tâm tín ngưỡng

20/12/2022

Cúng dường Tam Bảo mang lại phước báu vô cùng lớn trong vô lượng kiếp sống. Bởi thế, hễ gặp Sư bất kể già trẻ, Ni hay Tăng cũng nên khởi niệm cung kính, cúng dường. 

Và để thuận tiện “Nhất tâm tín ngưỡng”, Quý vị có thể phát tâm cúng dường trên app “AN” một ứng dụng cho phép cúng dường online uy tín, nhanh chóng nhất hiện nay.

Cúng dường online

Để tải ứng dụng này - Quý vị có thể truy cập theo đường link sau:

Dành cho App Store Tại Đây

Dành cho Google Play Tại Đây 

Sau khi tải app, Quý vị vui lòng thực hiện theo các bước:

Bước 1: Tải ứng dụng SHB Mobile và thực hiện mở tài khoản trực tuyến.

Hướng dẫn cúng dường online

Bước 2: Nhập số điện thoại và mã xác thực được gửi đến qua SMS.

Hướng dẫn cúng dưỡng online

Bước 3: Chọn loại tài khoản và số tài khoản theo nhu cầu (thông thường hoặc số đẹp).

Hướng dẫn cúng dường online

Bước 4: Chọn loại giấy tờ tùy thân (CMND/ CCCD/ Hộ chiếu).

Chụp theo đúng hướng dẫn (đặt giấy tờ trên mặt phẳng, tránh ảnh bị lóa).

Hướng dẫn cúng dường online

Bước 5: Chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn (quay mặt theo hướng chỉ dẫn, không khung tay và điện thoại).

Hướng dẫn cúng dường online

Sau khi mở tài khoản, Quý Phật tử có thể phát tâm cúng dường qua số tài khoản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cúng dường Chư Tăng, xây dựng chùa chiền giúp phát triển và mở rộng Phật giáo sẽ nhận được công đức vô lượng. 

Nam mô A Di Đà Phật.