Khi đi chùa vái - lạy như thế nào là đúng?

Hỏi Đáp - 17/08/2022

Tôi rất hay đi chùa, nhưng mỗi lần đến chùa đều không biết cách vái, lạy làm sao cho đúng. Rất mong Truyền hình An Viên giải đáp.