Cúng dường thế nào mới đúng?

Hỏi Đáp - 17/08/2022

Xin chào Truyền hình An Viên, mình là Tâm năm nay 32 tuổi thường đi các chùa lễ Phật cầu bình an cho gia đình. Nhưng mình thắc mắc rằng, mọi người đến chùa hay cúng dường lên Tam Bảo. Vậy làm thế nào để cúng dường cho đúng theo quan điểm của nhà Phật ạ? 

Mình xin cảm ơn!