Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội lần thứ IX

ĐÁNG CHÚ Ý - 13/07/2022

Ngày 06/07/2022, Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội lần thứ IX đã diễn ra dưới sự chứng minh của Đức Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Đại hội đã tổng kết những công tác Phật sự quan trọng đã diễn ra trong nhiệm kỳ 2017-2022 và đưa ra những chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ mới 2022-2027 đồng thời tái suy cử Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027. 

Cùng Truyền hình An Viên nhìn lại toàn cảnh Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội lần thứ IX.