Mùa Xuân Đầu Tiên - NSƯT Thanh Lam | Tết An Viên 2022

Tết An Viên 2022 - 23/02/2022

Bài hát: Mùa Xuân Đầu Tiên

Sáng tác: Nhạc sĩ Văn Cao

Biểu diễn: NSƯT Thanh Lam

Tiếp theo