Bản tin An Viên 24H ngày 21.11.2022

[21.11.2022] Bản tin An Viên 24H cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày:

1.    Họp Ban Nghi lễ Đại hội IX – GHPGVN. 
2.    Phân bố mặt bằng Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội.
3.    Nghệ thuật thư pháp của trụ kinh triển lãm Đại hội.
4.    Hải Phòng: Nhâp bảo tháp xá lợi Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải.
5.    Lan tỏa giá trị tốt đẹp văn hóa Việt – Hàn.
6.    Focus: Tính linh hoạt trong điều hành của các cấp Giáo hội.
7.    Cụm Phật sự:
- Hà Nội: Hơn 500 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tri ân nhân ngày 20/11.
- TP.HCM: Tri ân những người lái đò.
- Trường TCPH Đà Nẵng mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Trường TCPH tỉnh Gia Lai: Tri ân người lái đò.
- Trường TCPH tỉnh Bình Dương mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Trường TCPH tỉnh Tiền Giang: Tổ chức ngày 20/11.
- Bình Thuận: Trang nghiêm tri ân ngày 20/11.
8.    Tri ân người thầy đặc biệt.